Ostatnie zdjęcie

obraz-017

Rycerze Kolumba

3rddegreeZakon Rycerzy Kolumba jest największą katolicką organizacją na świecie, której głównym celem jest bezinteresowna pomoc ludziom.

Jesteśmy mężczyznami, którzy kierują się wiarą i sumieniem w bezinteresownej służbie swoim rodzinom, braciom, Kościołowi oraz społeczności.

Jako Rycerze jesteśmy jednością poprzez niezachwianą wiarę i niesłabnące więzi braterskie. Nasze przekonania umacniają nas do stawania w obronie wartości moralnych i religijnych.

 
„Obyście, zachowując wierność wizji ks. Michaela McGivney, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem Ewangelii w tym świecie i stanowili siłę duchową odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy.”

– Papież Jan Paweł II w liście do Rycerzy Kolumba z 9 października 2003 r.


 

WMA_5272Zakon Rycerzy Kolumba jest otwarty dla wszystkich mężczyzn którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską.

Jako członek największej na świecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji będziesz we wspólnocie z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej Twoje religijne przekonania, która łączy mężczyzn o wspólnym światopoglądzie w dążeniu do wspólnego celu.
Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.